logo InfovekLEGORoboLab

Sú?až

LEGO > Sú?až

LegoDacta 2004

súťaž9. ročník medzinárodnej súťaže mládeže v programovaní modelov LEGO DACTA,
20. - 22. máj 2004, Banská Bystrica

archív:

© 1999-2005 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006